Konferenca projekta COOL KIDS®

Konferenca projekta COOL KIDS® – program premagovanja anksioznosti za otroke in mladostnike (4. 7. 2022)

Z veseljem vas vabimo na zaključno konferenco projekta COOL KIDS®. S sofinanciranjem Ministrstva za zdravje iz sredstev javnega razpisa za programe varovanja in krepitve zdravja do leta 2022 smo program Cool Kids® za otroke in mladostnike z anksioznimi motnjami in njihove starše v Slovenijo pričeli uvajati v letu 2020. Na konferenci bomo strokovni in drugi zainteresirano publiki predstavili potek in rezultate projekta ter prihodnje načrte za program Cool Kids® v Sloveniji.

 

Cool Kids® program za premagovanje anksioznosti pri otrocih in mladostnikih je bil v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja zasnovan na avstralski univerzi Macquarie v Sydneyju. Razširjen je po vsem svetu in se izvaja v številnih državah (v Evropi med drugim na Danskem, Norveškem, Finskem, Švedskem, Nizozemskem, Islandiji, v Italiji …). S projektom, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, smo ga uvedli tudi v slovenski prostor.

 

Gre za z dokazi o učinkovitosti podprt strukturiran terapevtski program za pomoč otrokom in mladostnikom, ki imajo težave s pretirano zaskrbljenostjo in strahovi ali imajo anksiozno motnjo. Temelji na kognitivno-vedenjski terapiji. Izvaja se s populacijo otrok in mladostnikov od 7. do 17. leta in lahko poteka v individualni, družinski ali skupinski obliki. V projektu smo prevedli in priredili vsa gradiva za izvajanje programa (priročnik za terapevte ter delovne zvezke za otroke, mladostnike in starše), za izvajanje programa se je usposobilo in je v redni superviziji 13 psihologov, ki so v letu 2021 in 2022 v program vključili 90 otrok in mladostnikov. V projektu sodelujemo štiri partnerske ustanove: Svetovalna centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana in Maribor ter Zdravstvena domova Ljubljana in Velenje.

Predstavili vam bomo dosedanji potek projekta, rezultate izvajanja programa  in naše načrte za prihodnost. Prikazani bodo rezultati evalvacije učinkov programa na anksioznost in druge čustvene simptome, kakovost življenja in psihosocialno oviranost ter drugi kazalniki, ki smo jih ocenjevali ob začetku in zaključku ter tri mesece po zaključenem programu.

 

Kot vabljeni predavatelj se nam bo na konferenci pridružil tudi dr. Ron M. Rapee, zaslužni profesor na Univerzi Macquarie (Sydney, Avstralija), eden glavnih avtorjev programa Cool Kids®. Imel bo predavanje o najnovejših ugotovitvah in prihodnjih smernicah terapije anksioznih motenj pri otrocih in mladostnikih. Profesor Rapee je v svetu eden vodilnih strokovnjakov za področje čustvenih motenj pri populaciji otrok in mladostnikov.

 

V popoldanskem delu boste udeleženci lahko izbrali eno od štirih izkustvenih delavnic, na katerih boste dobili vpogled v posamezne strategije in tehnike, ki se jih izvaja v programu Cool Kids® (učenje realističnega razmišljanja, izpostavljanje, učenje socialnih veščin in delo s starši). Posamezni udeleženec/ka se lahko udeleži ene delavnice, saj bodo potekale vzporedno; odločitev za posamezno delavnico bo potrebna ob prijavi na konferenco.

 

Zaključni del konference bo okrogla miza, na kateri bomo s predstavniki šolstva in zdravstva naslovili vlogo in možnosti za implementacijo z dokazi podprtih preventivnih programov in programov pomoči na področju duševnega zdravja v okviru šolstva. Na tematiko okrogle mize se navezujejo tudi naši prihodnji načrti za razvoj in razširitev  programa Cool Kids® v Sloveniji. Naša želja je, da ta učinkoviti program z mrežo izvajalcev v šolstvu in zdravstvu čim bolj lokalno približamo anksioznim otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem.

Konferenca bo potekala 4. julija 2022 na Fakulteti za računalništvo in informatiko UL (Večna pot 113, Ljubljana).

PROSTA MESTA ZA UDELEŽBO NA KONFERENCI SO ZAPOLNJENA, ZATO PRIJAVE NISO VEČ MOGOČE

Na konferenci udeleženci prejmete gradiva s potrdilom o udeležbi, med dopoldanskim in popoldanskim odmorom bosta na voljo kava in prigrizek ter med glavnim odmorom kosilo.

Okvirni program zaključne konference:

 

8:30 – 9:00
Registracija udeležencev
9:00 – 9:30

Uvodni pozdravi

  • Direktorica SCOMS Ljubljana
  • Predstavniki partnerskih ustanov
  • Vodja projekta
  • Predstavnik/ca Ministrstva za zdravje
9:30 – 10:30
Predavanje: prof. dr. Ron Rapee, Macquarie University – Sydney »Terapija anksioznih motenj pri otrocih in mladostnikih: najnovejše ugotovitve in smernice za prihodnost«*
10:30 – 11:00
Odmor za kavo
11:00 – 12:30
Predstavitve rezultatov projekta in načrtov za prihodnost projekta
12:30 – 13:30
Odmor za kosilo
13:30 – 15:00
Izkustvene delavnice s prikazom:**
  • Detektivskega – realističnega razmišljanja za otroke in mladostnike
  • Psihoedukacije za starše s poudarkom na pasteh in izzivih za starše
  • Lestvice napredka in izpostavljanja
  • Veščin samozavestnega komuniciranja
15:00 – 15:15
Odmor za kavo
15:15 – 16:45
Okrogla miza »Vloga in možnosti za implementacijo z dokazi podprtih programov preprečevanja in pomoči na področju duševnega zdravja znotraj šolstva« (voditeljica: dr. Mateja Hudoklin) s predstavniki iz Zavoda za šolstvo RS, MIZŠ, svetovalnih delavk/cev, ravnateljev iz šolstva, NIJZ, MZ).
16:45 – 17:00
Zaključki konference

* Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku, prevoda ne bo.

** Udeleženci zaključne konference se že ob prijavi odločijo za eno izkustveno delavnico. Število mest v posamezni delavnici je omejeno.

SCOMS Ljubljana

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana je javni zavod, predan varovanju duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Ustanoviteljica Svetovalnega centra je Mestna občina Ljubljana. Že 65. leto integriramo zdravstveno in psihopedagoško dejavnost in poleg kliničnega dela izobražujemo strokovnjake iz zdravstva, šolstva in sociale ter izdajamo strokovno literaturo ter publikacije z vzgojno vsebino za starše. Kot nosilec oz. partner smo konstantno vpeti v domače in mednarodne razvojne in raziskovalne projekte. Pomagamo otrokom, mladostnikom in staršem pri razreševanju učnih, čustvenih, vzgojnih, vedenjskih, psihosocialnih in psihiatričnih motenj in težav.

Pri našem delu združujemo in upoštevamo različna področja varovanja duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Upoštevamo lastnosti in značilnosti tako otroka ali mladostnika kot tudi njegovega družinskega ali širšega socialnega okolja. Različni pristopi in načini dela pri obravnavi otroka, mladostnika in njegove družine nudijo večjo učinkovitost pri reševanju težav, zato naše delo poteka timsko glede na vrsto in stopnjo otrokovih/mladostnikovih težav. Obravnava lahko poteka krajši ali daljši čas pri enem ali več strokovnjakih v timu. V timsko delo včasih vključimo tudi na strokovnjake iz zunanjih inštitucij: učitelje, vzgojitelje, šolske svetovalne delavce, pediatre, nevrologe, socialne delavce, itd. V Svetovalnem centru smo med strokovnjaki zaposleni psihologi, pedopsihiatri, specialni pedagogi, pedagogi, logopedi in socialni delavci.

Cool Kids® program za premagovanje anksioznosti je bil v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja zasnovan na avstralski univerzi Macquarie v Sydneyju. Razširjen je po celem svetu in se izvaja v 24 državah (v Evropi med drugim na Danskem, Norveškem, Finskem, Švedskem, Nizozemskem, Islandiji, v Italiji …). S projektom, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, bo tako do leta 2022 uveden tudi v slovenski prostor.

Gre za strukturiran program za otroke in mladostnike z anksioznimi težavami ali motnjami. Sestavljen je iz najmanj desetih srečanj, namenjen pa je otrokom in mladostnikom od sedmega do sedemnajstega leta ter njihovim staršem. Izvaja se v skupini ali individualno in temelji na kognitivno-vedenjski terapiji ter se usmerja v učenje praktičnih spretnosti za obvladovanje anksioznosti. Vsak udeleženec (otrok oz. mladostnik in starši) ob vključitvi prejme svoj delovni zvezek, s pomočjo katerega sodeluje v obravnavi in vaje izvaja tudi doma.

Program Cool Kids je bil deležen precejšnje pozornosti raziskovalcev in rezultati kažejo, da gre za učinkovit program. Pri otrocih in mladostnikih se ob zaključku programa opažajo pomembni pozitivni izidi na področju duševnega zdravja in izboljšanja na področju kvalitete življenja. Od 60 do 77 % otrok in mladostnikov, ki so pred vključitvijo v program imeli katero od diagnoz anksiozne motnje, po zaključku kriterijev za diagnozo ne izpolnjuje več. V tujini se je izkazal kot učinkovit pri terapiji anksioznih motenj ter zmanjševanju tveganja za sopojavne motnje, pozitivni učinki programa pa so dolgotrajni. Med učinki raziskovalci navajajo tako zmanjšano anksioznost, sramežljivost in zaskrbljenost kot tudi večjo prisotnost v šoli, uspešnost, samozaupanje ter večje število otrokovih prijateljev.