Categories
Projekt Starši

Potek izvajanja programa Cool Kids v letu 2021 in 2022

Projekt sofinancira

Potek izvajanja programa Cool Kids v letu 2021 in 2022

Zaradi omejitev, povezanih z epidemijo koronavirusa, bomo do jeseni 2021 program v partnerskih ustanovah izvajali le v individualni obliki. V jeseni 2021 in v letu 2022 bomo predvidoma pričeli izvajanje skupin za otroke in mladostnike z anksioznimi težavami ali motnjami. Ker samo izvajanje programa za otroke in mladostnike v vseh partnerskih ustanovah poteka v okviru rednega ordinacijskega časa, je do konca trajanja projekta vključitev v skupine mogoča le za otroke in mladostnike, ki so že oz. še bodo v le-teh obravnavani. V skupino jih napoti strokovnjak iz ustanove, ki sicer dela z otokom in mladostnikom in oceni indikacijo za napotitev.